Skien Oralkirugiske Klinikk ble etablert februar 2012.

Vi er en klinikk med 1 oralkirurg, 1 radiolog, , 1 kontorleder, 3 tannhelsesekretærer.

For oss er det viktig at du som pasient får en god opplevelse av å være hos oss. Dette ønsker vi å gi deg ved å være faglig kompetente og oppdaterte. Samt ved å gi deg rask og trygg behandling og oppfølging.  

Vi har tilknyttet Spesialist i kjeve- og ansikts radiologi som beskriver CBCT opptak. CBCT benyttes der det er behov for en mer detaljert røntgen beskrivelse av anatomien i forbindelse med utredning/planlegging. Dette er røntgen opptak i 3D format. Statens strålevern krever at radiolog beskriver disse røntgenbildene og man får ikke beskrivelsen før radiolog har beskrevet. Time for CBCT får man normalt ikke alltid samtidig med time for klinisk vurdering. Henvisning mottas på vanlig måte.


Kirurg

Anne Aasen

  • Daglig Leder

  • Tannlege, Spesialist i oralkirurgi og oral medisin

(Bjørn Ødesjø - Tannlege, Spesialist i oralkirurgi og oral medisin, (pensjonerte seg juni 2016) )

Radiolog

Lena Vannas Löfqvist

Tannlege, Spesialist i kjeve- og ansikts radiologi

Kontorleder

Wenche Løberg Wraaldsen

Tannhelsesekretærer

Kirsti Leithaug Hansen

Susanna Rambekk

Liz Dybvik