Skien Oralkirugiske Klinikk ble etablert februar 2012.

Vi er en klinikk med 1 oralkirurg, 1 radiolog, 1 anestestesiteam,2 tannhelsesekretærer og 1 helsesekretær.

For oss er det viktig at du som pasient får en god opplevelse av å være hos oss. Dette ønsker vi å gi deg ved å være faglig kompetente og oppdaterte. Samt ved å gi deg rask og trygg behandling. Vi har fokus på deg og å gi deg minimal smerteopplevelse.  

Vi har tilknyttet Spesialist i kjeve- og ansikts radiologi som beskriver CBCT opptak. CBCT benyttes der det er behov for en mer detaljert røntgen beskrivelse av anatomien i forbindelse med utredning/planlegging. Dette er røntgen opptak i 3D format. Statens strålevern krever at radiolog bestemmer størrelse på opptaket og stråledose før vi kan utføre CBCT opptak. Time for CBCT får man normalt ikke alltid samtidig med time for klinisk vurdering. Henvisning mottas på vanlig måte.

Ved behov kan vi tilby en form for narkose som kalles intravenøs sedasjon under behandling hos oss. Ved denne metoden er man tilnærmet sovende, men puster selv og responderer på tilsnakk. Anestesiteamet er ansvarlig for dette. Henvisning mottas på vanlig måte. Anestesiteamet vurderer om du kan få intravenøs sedasjon hos oss. 


Kirurg

Anne Aasen

  • Daglig Leder

  • Tannlege, Spesialist i oralkirurgi og oral medisin

(Bjørn Ødesjø  (pensjonert juni 2016) Tannlege, Spesialist i oralkirurgi og oral medisin )

 

Radiolog

Lena Vannas Löfqvist

Tannlege, Spesialist i kjeve- og ansikts radiologi

 

Anestesiteam

Øystein Sagen

Lege, spesialist i anestesiologi og intensivmedisin

Helga Sogn

Spesialsykepleier i anestesi

Helsesekretær

Siri Langli Bakken - Kontorleder

Tannhelsesekretærer

Kirsti Leithaug Hansen

Susanna Rambekk

Liz Dybvik